1989

20 Mai

Congresul constitutiv al Frontului Popular din Moldova s-a pronunțat public, pentru prima dată, despre obiectivul suveranității.

27 August

Participanții la Marea Adunare Națională au adoptat rezoluția cu privire la simbolurile naționale.

31 August

Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Legea cu privire la statutul limbii de stat și revenirea ei la grafia latină.

19 octombrie

A fost instituită Comisia Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești pentru problemele studierii simbolicii statal-naționale a RSS Moldovenești.

Anul 1989. Mișcarea de renaștere națională a scos lumea în stradă.

Foto: Mihai Potârniche