1990

17 martie

RSS Moldova a refuzat să participe la referendumul unional privind menținerea URSS.

27 aprilie

A fost adoptată Legea cu privire la Drapelul de Stat, Tricolorul – albastru, galben, roșu

1 mai

A fost anunțat concursul pentru alegerea stemei de stat. La acest concurs au participat circa 100 de savanți și artiști plastici, care au prezentat circa 130 de proiecte.

4 mai

La ședința conducerii Uniunii Compozitorilor 11 din cei 12 membri prezenți au votat imnul Deșteaptă-te, române! drept imn de stat al RSSM.

23 iunie

A fost adoptată Declarația cu privire la suveranitatea RSS Moldova.

A fost adoptată Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova cu privire la Avizul Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune și a Protocolului adițional secret din 23 august 1939, precum și a consecințelor lor pentru Basarabia și Bucovina de Nord.

A fost adoptată Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova cu privire la instituirea zilei de 31 august drept sărbătoare națională „Limba noastră”, anulându-se, totodată, sărbătorirea zilei de 28 iunie.

3 noiembrie

A fost adoptată Legea privind Stema de Stat a Republicii Moldova.

Podul de Flori, desfășurat de-a lungul Prutului la toate punctele de trecere. Sculeni, 6 mai 1990.

Foto: Mihai Potârniche

Locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului s-au îmbrățișat, după circa jumătate de secol de înstrăinare, pe podul de la Ungheni (construit după proiectul arhitectului francez Gustave Eiffel).

Foto: Dumitru Dovgaliuc

Primul Parlament ales în mod democratic a votat Tricolorul. Chișinău, 27 aprilie 1990.

Foto: Mihai Potârniche

Prima ediție a sărbătorii naționale Limba Noastră care a culminat cu redeschiderea după restaurare și readucerea la locul inițial al monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, 31 august 1990.

Foto: Mihai Potârniche