1991

23 Mai

A fost schimbată denumirea oficială a statului, din RSS Moldova în Republica Moldova.

A fost schimbată denumirea oficială a Parlamentului RSS Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat primul Imn de Stat al Republicii Moldova Deșteaptă-te, române! (rămas în vigoare până la 7 iunie 1994), după versurile poetului-tribun ardelean Andrei Mureșanu (1816–1863), scris în timpul revoluției de la 1848.

Mircea Snegur a devenit președinte al Republicii Moldova (în perioada 3 septembrie 1990 – 23 mai 1991 a exercitat funcția de președinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova), funcție pe care a deținut-o până în 1 decembrie 1996.

Alexandru Moșanu a devenit președinte al Parlamentului Republicii Moldova, funcție pe care a deținut-o până în 2 februarie 1993.

28 Mai

Valeriu Muravschi a fost desemnat în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 30 iunie 1992.

4 Iunie

A fost înființată Banca Națională a Moldovei.

4 Iulie

A fost adoptată Legea cetățeniei Republicii Moldova, una dintre cele mai liberale din Europa de Est. Potrivit Legii, tuturor persoanelor, care locuiau în Republica Moldova la data declarării suveranității (23 iunie 1990), li se permitea să devină cetățeni ai acesteia, indeferent de apartenența etnică, lingvistică, perioada de rezidență sau alte criterii.

19 August

Președintele Republicii Moldova și Parlamentul Republicii Moldova condamnă puciul de la Moscova.

22 August

Au fost suspendate structurile politice în instituțiile de stat.

23 August

Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea cu privire la Partidul Comuniștilor din Moldova, prin care a fost interzisă activitatea acestuia. Averea Partidului Comuniștilor din Moldova a fost naționalizată și trecută în proprietatea statului.

27 August

La inițiativa Frontului Popular a fost convocată, la Chișinău, Marea Adunare Națională.

Parlamentul Republicii Moldova, convocat în ședință extraordonară, a adoptat, cu 277 de voturi, sau 74% din numărul totalal al deputaților, textul Declaraței de Independență a Republicii Moldova. Conform acestui document, Republica Moldova a fost declarată „stat suveran, independent, democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestic din afară, în conformitate cu năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”. Independența noului stat a fost recunoscută din prima zi de România, fiind urmată de Georgia, iar mai apoi de Rusia, Ucraina, Kazahstan, Elveţia, SUA, Argentina ş.a.

Ziua de 27 august a fost declarată Zi a Independenţei şi sărbătoare naţională a Republicii Moldova.

 După Declarația de Independență a Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat imnul Deșteaptă-te, române! drept imn de stat al RSSM.

3 Septembrie

Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la crearea Forțelor Armate ale Republicii Moldova, obiectivul major fiind asigurarea suveranității și integrității teritoriale a statului, precum și Decretul privind retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor Armatei Sovietice..

Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la subordonarea instituțiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova.

A fost stabilită frontiera de stat a Republicii Moldova.

9 Septembrie

Comitetul Securității de Stat a fost lichidat și creat Ministerul Securității Naționale al Republicii Moldova.

10 Septembrie

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărârea de aderare a Republicii Moldova la actele juridice internaționale referitoare la drepturile omului.

Președintele Republicii Moldova a solicitat Parlamentului Republicii Moldova organizarea alegerilor prezidențiale prin vot direct, factor esențial de democratizare a practicii electorale.

17 Septembrie

A fost adoptată Legea privind partidele și alte organizații obștești. Această lege a stat la baza afirmării pluralismului politic în Republica Moldova.

25 Septembrie

A fost fondată Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), instituție de învățământ superior, în baza a două facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova și Institutul Economiei Naționale al Ministerului Economiei.

25 Noiembrie

A fost creată Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii Moldova.

8 Decembrie

Primele alegeri ale șefului de stat prin vot universal. Primul președinte al Republicii Moldova a fost ales Mircea Snegur, întrunind 98,2% din sufragii.

12 Decembrie

Au fost instituite Trupele de Carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne.

21 Decembrie

La Alma-Ata a avut loc întrunirea liderilor celor 11 state foste republici unionale, inclusiv Republica Moldva, cu excepția Țărilor Baltice, care au semnat Declarația, Protocolul și Convenția cu privire la formarea Comunității Statelor Independente. Republica Moldova a semnat documentele, cu precizarea că participă doar la cooperarea economică din cadrul CSI.

24 Decembrie

Prin Decretul președintelui Republicii Moldova cu privire la Apărarea Civilă a Republicii Moldova s-a dispus trecerea sub jurisdicția statului a tuturor instituțiilor și unităților din domeniul apărării civile și situațiilor excepționale dislocate pe teritoriul țării noastre.

Condamnarea putch-ului de la Moscova, Piaţa Marii Adunări Naţionale, Chișinău, 22 august 1991.

Foto: Mihai Potârniche

La tribună Mircea Snegur, președinte al Republicii Moldova și Alexandru Moșanu, președintele Parlamentului.

Poeta Leonida Lari.

27 august 1991.Parlamentul a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova și a declarat ziua de 27 august sărbătoare națională.

Foto: Mihai Potîrniche