1996

Prima monedă jubiliară emisă de Banca Națională a Moldovei a fost cea consacrată aniversării a 5-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valoarea nominală a piesei este de 100 de lei. Moneda din argint cu diametru de 38,61 mm a fost bătută la Monetăria Royal Mint din Marea Britanie, într-un număr de 1000 de exemplare.

30 Ianuarie

Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a hotărât se aplice cu prioritate dispozițiile actelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

28 Februarie

La Adunarea Generală Anuală a Academiei de Științe a Moldovei a fost adoptată o declarație prin care a fost confirmată opinia specialiștilor filologi din țară și de peste hotare, potrivit căreia limba de stat (oficială) a Republicii Moldova este limba română.

2 Mai

Republica Moldova a semnat Carta Europeană

3 Mai

În Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea tradiţională – „Ziua sportivului”, ce se organizează în a treia sâmbătă a lunii mai.

1 Iunie

A fost deschisă oficial Casa Naționalităților, centru cultural de coordonare al organizațiilor etnoculturale din Republica Moldova, primul din spațiul ex-sovietic, ce și-a început activitatea prin reunirea a 21 de organizații etnoculturale.

17 Noiembrie

Au avut loc alegeri ale șefului de stat.

20 Noiembrie

Republica Moldova a ratificat Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale.

1 Decembrie

A avut loc al doilea tur al alegerilor șefului de stat. Alegerile au fost câștigate de Petru Lucinschi, care a întrunit peste 54% din voturi.