2000

12 Mai

Și-a început activitatea postul „Radio Găgăuzia”.

5 Iulie

Parlamentul Republicii Moldova a operat o serie de modificări în Constituție, în urma cărora s-a trecut de la un regim politic semi-prezidențial la unul parlamentar. Potrivit acestor modificări, alegerea președintelui Republicii Moldova se efectuează de către Parlamentul Republicii Moldova prin vot secret cu cel puțin trei cincimi din numărul deputaților aleși.

18 Iulie

A avut loc transformarea Republicii Moldova în republică parlamentară. Din cei 101 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, doar cinci și-au exprimat dezacordul în prima lectură și patru în lectura a doua.

26 iulie

A fost adoptată Legea cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiile internaționale de menținere a păcii.

Octombrie

A fost lansat website-ul basa.md cu acces online la știri.