2004

17 Martie

Republica Moldova a ratificat Convenția civilă privind corupția.

30 Iulie

A fost adoptat Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. Prin acest document s-a proclamat știința drept prioritate strategică națională.