2006

24 Martie

Republica Moldova a devenit stat-parte al Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al umanităţii (semnată la Paris în 17 octombrie 2003).

4 Mai

Republica Moldova a aderat la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est.

19 Mai

La Bruxelles, a fost semnat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (PAP) Republica Moldova – NATO.

Republica Moldova a ratificat Convenția europeană privind acțiunile împotriva traficului de ființe umane.

16 Iunie

Guvernul Republicii Moldova a lansat oficial Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO.

25 Septembrie

A fost instituită Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova.

10 Octombrie

Republica Moldova a semnat Carta de Bună Vecinătate, Stabilitate și Cooperare în Europa de Sud-Est.

26 Octombrie

A fost dat în exploatare Portul Internațional Liber Giurgiulești, unicul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime.

13 Noiembrie

A fost fondat Centrul Antiteror al Serviciului de Securitate și Informare.

28 Decembrie

A fost aprobată Legea privind dezvoltarea regională, care prevedea că Republica Moldova va promova o politică de dezvoltare planificată a regiunilor țării