2008

1 Ianuarie

În Republica Moldova au fost înregistrate peste 4 mii de asociații, fundații, sindicate, institute, uniuni și alte organizații ale societății civile

Numărul utilizatorilor de internet constituia circa 700 de mii sau 18,5 utilizatori la 100 de locuitori.

28 Februarie

Republica Moldova a ratificat Convenția pentru protecția indivizilor în ceea ce privește procesarea automată a datelor personale.

31 Martie

Zinaida Greceanâi a fost desemnată în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pe care a deținut-o până în 17 septembrie 2009.

13 Mai

Comisia Națională de Heraldică a Republicii Moldova a stabilit nuanțele tehnice și proporțiile la executarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

22 Mai

A fost adoptată Concepția securității naționale a Republicii Moldova, care a înlocuit Concepția securității Republicii Moldova din 1995.

1 Iulie

ÎS „Poșta Moldovei” gestiona o rețea de 1 148 de oficii poștale, inclusiv 1 006 oficii teritoriale, prin 35 de filiale, prestând servicii poștale în 1 533 de localități.

În Republica Moldova funcționau circa 4 500 de locații web.

Iulie-August

Teritoriul Republicii Moldova a fost afectat de inundaţiile generate de fluviile Nistru şi Prut. În 22 de raioane, din lunca fluviilor Nistru şi Prut, au fost evacuate 7 851 de persoane, au fost inundate 1 183 de case și 8 473 ha de terenuri agricole, inclusiv 4890 ha de păşuni. S-au înecat peste 3 000 de animale. Pierderile financiare se cifrează la 120 milioane de dolari.

30 Octombrie

A fost inaugurat canalul online „Radio Moldova Muzical”.

27-28 Octombrie

La Chișinău a avut loc Summit-ul șefilor de guverne ale statelor membre ale Inițiativei Central – Europene.

1 Decembrie

Republica Moldova a ratificat Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate.