2012

16 Martie

Nicolae Timofti, în urma obținerii a 62 de voturi din partea Parlamentului Republicii Moldova, devine cel de-al patrulea președinte ales al Republicii Moldova. În acest fel, s-a depășit o criză politică îndelungată, generată de tergiversarea alegerii președintelui Republicii Moldova.

23 Martie

Nicolae Timofti a depus jurământul de președinte al Republicii Moldova.

25 Mai

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a fost reformat și redenumit Centrul Național Anticorupție (CNA).

26 Iunie

A fost semnat Acordul de Aderare a Republicii Moldova la spațiul aerian comun.

11 Iulie

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, ce prevede 8 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei în Republica Moldova .

4 Septembrie

În cadrul celei de-a XXI-a Ediţii a Salonului Internaţional de Carte – 2012, Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a fost acordat Marele Premiu „Coresi” pentru ediția enciclopedică „Republica Moldova”, lucrare științifică complexă despre prezentul și trecutul țării noastre. În formă sintetizată, au fost abordate, reevaluate și tratate procesele și fenomenele evoluției Republicii Moldovei prin prisma istoricului și contemporaneității: natura, organizarea administrativ-teritorială, procese demografice, socioeconomice și culturale, educația și știința, bazele constituționale ale statului și suportul lor legislativ, religia și biserica, politica externă și securitatea națională, partide și organizații nonguvernamentale etc.

27 Decembrie

A fost adoptată Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, prin care a fost instituit Inspectoratul General al Poliţiei, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.