Republica Moldova

GUVERNUL

 

HOTĂRÎRE Nr. 625
din  20.05.2016

cu privire la Programul național de acţiuni consacrate
sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei
Republicii Moldova „Moldova-25”

Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art. Nr : 684

În conformitate cu prevederile  Hotărîrii Guvernului nr.292 din 14 martie 2016 „Cu privire la Comitetul național pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.327),

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Programul național  de  acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Moldova-25”, conform anexei.
2. Autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de realizarea acțiunilor din cadrul Programului național  de  acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Moldova-25” vor asigura finanţarea lor din contul şi în limitele bugetelor lor.
3. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat vor efectua  achiziţiile publice în conformitate cu art.54 alin.(1) lit.b) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402).
4. Se recomandă:
autorităţilor administraţiei publice locale să contribuie la asigurarea realizării acţiunilor incluse în Programul nominalizat şi să elaboreze programe proprii de acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova;
instituţiilor mass-media să reflecte acţiunile desfăşurate în cadrul sărbătorii menţionate.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul culturii
Ministrul finanţelor

Nr. 625. Chişinău, 20 mai 2016.

Monica Babuc
Octavian Armaşu

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.625
din 25 mai  2016

PROGRAMUL NAȚIONAL
de acțiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani
de la proclamarea independenței Republicii Moldova
„Moldova-25”

Nr. crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilii de realizare

Termenele de realizare
1. Organizarea Festivalului Internaţional al Artelor Scenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco” Ministerul Culturii Mai-iunie 2016
2. Concursul național privind elaborarea logoului dedicat celor 25 de ani de independență Ministerul Culturii Mai-iunie 2016
3. Turnarea unui film documentar consacrat celor 25 de ani de independență Ministerul Culturii Mai-iulie 2016
4. Organizarea Festivalului „Descoperă” Ministerul Culturii 3-6 iunie 2016
5. Ziua Națională a Portului Popular Ministerul Culturii, autorităţile administraţiei publice locale,

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio – Moldova”

Iunie 2016

 

 

6. Evenimente cultural-științifice cu genericele: „Parcursul european al Republicii Moldova prin prisma salvgardării patrimoniului cultural”; Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”; Cetatea Sorocii; Conacul lui Manuc Bei, or. Hîncești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căușeni Ministerul Culturii

Iunie-decembrie 2016

 

7. Pregătirea unor produse media în limba engleză pentru prezentare în cadrul evenimentelor și recepțiilor diplomatice (elaborarea și producerea albumului  CD „Colecția de aur de muzică populară și ușoară”) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din Moldova,

Agenția Turismului,

Ministerul Culturii, Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio – Moldova”

Iulie 2016

 

8. Organizarea evenimentelor culturale orientate spre consolidarea și promovarea imaginii Republicii Moldova în orașele: București, Paris, Bruxelles, Strasbourg, Berlin, Moscova, Budapesta, Roma, Riga, Ottawa, Montreal, Toronto, Washington, New York Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

 

August-decembrie 2016

 

9. Inaugurarea în cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei a expoziţiei „Simboluri identitare ale Republicii Moldova”, organizarea expoziției numismatice și filatelice, a monedelor comemorative  emise de Banca Națională a Moldovei, care promovează momentele istorice-cheie, elementele patrimoniului cultural și natural al țării Ministerul Culturii,

Academia de Științe a Moldovei,

Banca Națională a Moldovei,

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

August 2016

 

10. Emiterea mărcilor poștale dedicate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor August 2016