Simbolurile statului

Moneda Națională

Tezaur constând din monede și piese lucrate din metale prețioase, sec. XV–XVI (satul Bălțata, raionul Criuleni): inele de tâmplă, nasturi de argint; monede din Turcia, Ungaria, Veneția, Imperiul Romano-German, Provinciile Unite, aur, argint. Patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Moneda națională a Republicii Moldova este leul (moldovenesc) egal cu 100 de bani.

Este pusă în circulație sub formă de semne bănești (bancnote) și metalice (monede).

Bancnotele de diferite valori nominale se deosebesc între ele prin culori, dimensiuni și imaginile de pe verso.

Pe aversul monedelor de 1, 5, 10, 25 și 50 de bani (model 1993) și de 1 leu (model 1992), în centru se află Stema Republicii Moldova, sub care este plasată o ramură de stejar și inscripția circulară „Republica Moldova”. Pe reversul monedelor de 1, 5, 10, 25 și 50 de bani (model 1993), în centru sunt cifrele care exprimă valoarea monedei, anul emiterii și denumirea monedei – „Ban(i)” flancate de ramuri de stejar, la baza cărora este litera „M” (de la Moldova) peste un pătrat cu colțurile pe verticală și orizontală.

Sursă: Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 200 din 24  noiembrie 1993 cu privire la introducerea monedei naționale în Republica Moldova

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Silviu Andrieş-Tabac, Ana Boldureanu, Lilia Dergaciova ș.a. Moneda în Republica Moldova /Cond. de proiect C. Manolache; Resp. de ed. I. Xenofontov, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2015, 504 p. ISBN 978-9975-3089-0-8.

 

Stema de Stat

Stema de Stat a Republicii Moldova este un simbol al unităţii şi indivizibilităţii Republicii Moldova.

Imnul de Stat

Imnul de Stat al Republicii Moldova este un simbol al suveranităţii şi independenţei statului.

Drapelul de Stat

Drapelul de Stat este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.