Mărci poştale emise de Ziua Independenţei Republicii Moldova

27 august 2001

Marca poştală „10 ani de la Declaraţia Independenţei Republicii Moldova”

Format: 46,00 x 27,50 mm
Valoarea nominală: 1 L
Machetă:Vitaliu Pogolşa

Pe marcă este reprezentat Drapelul Republicii Moldova pe fundalul
Pieţei Marii Adunări Naţionale.

27 august 2006

Marca poştală „15 ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova”

Format:27,50 x 23,00 mm
Valoarea nominală: 2,60 L
Machetă:  Vitalie Roşca

Marca poştală reprezintă Drapelul Republicii Moldova şi un fragment al
clădirii Preşedinţiei.

27 august 2011

Coliţă cu o marcă poştală „20 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova” şi 2 viniete

Formatul coliţei: 110,00 x 92,00 mm
Formatul mărcii: 27,50 x 46,00 mm
Nominal: 4,20 L
Machetă: Vitaliu Roşca

Marca poştală reprezintă Drapelul Republicii Moldova şi Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Seria de mărci poştale „25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova”

Data emisiunii: 27.08.2016
Formatul coliţei: 110,00 x 69,00  mm
Formatul mărcii 27,50 x 46,00 mm.
Machetă: Vitaliu Pogolşa

Seria include o coliţă cu 3 mărci poştale şi este emisă cu ocazia aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. În ansambu, cele trei mărci poştale alcătuiesc Drapelul de Stat al Republicii Moldova. 

Pe marcă poştală cu valoarea nominală de 1,75 L este imprimată prima strofă din Imnul de Stat al RM, iar pe marca poştală cu valoarea nominală de 5,75 L – un fragment din Declaraţia de independenţă a RM.  Pe cea de-a treia marcă poştală cu valoarea nominală de 11 L este reprezentată Stema de Stat a Republicii Moldova.