1992

3 Ianuarie

Republica Moldova a devenit membră a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

22 Ianuarie

A fost adoptată Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

27 Ianuarie

A fost creat Serviciul de Pază al Președintelui Republicii Moldova (ulterior reorganizat în Serviciul Protecție și Pază de Stat).

30 Ianuarie

Republica Moldova a devenit membră a Consiliului pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Republica Moldova a devenit membră cu drepturi depline în Organizația Națiunilor Unite.

5 Februarie

Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul cu privire la crearea Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

18 Februarie

Au fost stabilite relații diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

26 Februarie

Republica Moldova a semnat Actul Final de la Helsinki.

Au fost stabilite relații diplomatice între Republica Moldova și Finlanda.

2 Martie

Statul nostru a devenit membru plenipotențiar al Organizației Națiunilor Unite, obținând votul unanim al Adunării Generale. Republica Moldova este recunoscută internațional, atribuindu-i-se statutul de subiect de drept internațional. 

Forțele separatiste din stânga Nistrului au întreprins acțiuni violente împotriva Secției raionale de poliție Dubăsari, ultima secție de poliție din zona separatistă subordonată Chișinăului. În câteva zile tensiunile s-au extins și în alte localități din stânga Nistrului, riscând să degenereze dintr-un conflict local în unul regional.

29 Martie

Prin Legea cu privire la Forțele Armate ale Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova, în scopul organizării și cooperării operative permanente a acțiunilor, a devenit Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Moldova.

1 Iunie

Republica Moldova a ratificat Tratatul privind forțele convenționale în Europa.

25 Iunie

Republica Moldova a devenit membru fondator al Inițiativei Cooperării Economice a Mării Negre (din 1999 – Organizația Cooperării Economice a Mării Negre).

1 Iulie

Andrei Sangheli a fost desemnat în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, pe care a deținut-o în perioada 31 martie 1994; 31 martie 1994 – 29 iulie 1994; 29 iulie 1994 – 16 ianuarie 1997.

21 Iulie

A fost semnată Convenția moldo-rusă privind reglementarea pașnică a diferendului transnistrean.

24 Iulie

Își începe activitatea serviciul radio cu destinație externă  – „Radio Moldova Internațional”.

29 Iulie

A fost instituit Liceul Militar, prima instituție de învățământ militar din Republica Moldova.

30 Iulie

Halterofilul Tudor Casapu a devenit campion olimpic (Barcelona, Spania), singurul campion olimpic al Republicii Moldova la probă individuală. Grație triumfului olimpic marcat de sportivul moldovean, pentru prima dată în istoria recentă a Republicii Moldova, Tricolorul de Stat și Imnul de Stat al Republicii Moldova au fost arborat și, respectiv, intonat pe cea mai înaltă culme olimpică.

5 Octombrie

A fost creată Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale.

23 Octombrie

A fost semnat Tratatul de bună vecinătate, prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Ucraina.

5 Noiembrie

A fost fondată „Basa-press”, prima agenție de informații privată din Republica Moldova.

9 Decembrie

A fost înființat Comitetul pentru Reformă Monetară.

Războiul de la Nistru, 1992.

Foto: Mihai Potârniche

Foto: Nicolae Pojoga

Foto: Andrei Mardari

Foto: Albert Simanovski

Foto: Valeri Corcimari