1997

9 Ianuarie

Dumitru Moțpan a devenit președinte (ad-interim) al Parlamentului Republicii Moldova. A deținut această funcție în perioada: 9 ianuarie 1997 – 5 martie 1997 (președinte ad-interim); 5 martie 1997 – 22 martie 1998; 22 martie 1998 – 23 aprilie 1998 (președinte ad-interim).

25 Ianuarie

Ion Ciubuc a fost desemnat în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, deținută în perioada 25 ianuarie 1997 – 30 aprilie 1998; 30 aprilie 1998 – 21 mai 1998 (prim-ministru ad-interim); 21 mai 1998 – 3 februarie 1999; 3 februarie 1999 – 12 martie (prim-ministru ad-interim).

11 Aprilie

A fost adoptată Legea cu privire la notariat.

9 Mai

A fost semnat Memorandul privind bazele normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și așa numita „republică moldovenească nistreană”.

30 Iunie

La Chișinău a fost inaugurat Biroul de Informare al Consiliului Europei.

12 Septembrie

Republica Moldova a ratificat Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Republica Moldova a ratificat Protocolul la Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

2 Octombrie

Republica Moldova a ratificat Carta europeană a autonomiei locale.

Republica Moldova a ratificat Convenția europeană pentru prevenirea torturii, pedepselor și a tratamentelor inumane sau degradante.

Republica Moldova a ratificat Acordul general privind privilegiile și imunitățile.

17 Octombrie

A fost adoptată Legea cu privire la avocații parlamentari.

21 Noiembrie

A fost adoptat Codul electoral, care a permanentizat activitatea Comisiei Electorale Centrale. Potrivit Codului, Parlamentul Republicii Moldova urma să fie constituit din 101 de deputaţi pe liste de partid şi din componența candidaților independenți.