2007

5 Aprilie

A fost adoptată Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.

23 Aprilie

A fost înființată Universitatea Academiei de Științe a Moldovei ca instituție de stat de învățământ superior.

25 Aprilie

A fost inaugurat Centrul Comun de Vize pe lângă Ambasada Ungariei în Republica Moldova.

30 Mai

A fost semnat Memorandumul privind cooperarea în procesul integrării europene, între Ministerul de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și 23 de organizați neguvernamentale, alianțe, rețele și foruri.

3 Iunie

Au avut loc alegeri locale, la care au participat un număr record de partide – 22.

7 Iunie

În cadrul Congresului de Unificare a Mișcării Sindicaliste, Confederația Sindicatelor din Republica Moldova și Confederația Sindicatelor Libere „Solidaritatea” au fuzionat în Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Noua structură întrunea circa 720 mii de persoane.

17 Iunie

A avut loc turul doi al alegerilor locale în 474 de localități din Republica Moldova.

10 Octombrie

A fost aprobat Regulamentul cu privire la introducerea Preferinţelor Comerciale Autonome, ce prevede un tratament tarifar preferențial deplin pentru o parte din mărfurile originare din Republica Moldova.