2016

20 Ianuarie

Pavel Filip a fost desemnat în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

11 Februarie

A fost lansată „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, ediția a treia. În lucrare au fost incluse 208 specii de plante și fungi și 219 specii de animale, dintre acestea 171 trăiesc în păduri.

4 Martie

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis ca următorul președinte al Republicii Moldova să fie ales pe bază de vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

18 Mai

Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova – „Moldova-25”.

26 Iunie

Începând cu această zi, în Republica Moldova se va organiza anual, în ultima zi a lunii iunie, sărbătoarea națională Ziua Portului Popular.

1 Iulie

A intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. Acest eveniment semnifică finalizarea procedurii de ratificare a Acordului de către părţile semnatare şi aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia.

Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova a semnat un decret privind Ziua comemorării victimelor stalinismului. Documentul prevede că în fiecare an, în ziua de 6 iulie, în toate localitățile Republicii Moldova drapelele de stat vor fi coborâte în bernă.

30 Octombrie

Au fost programate alegeri ale șefului statului